HIDUP DAN MATIKU HANYA UNTUK ISLAM..

HIDUP DAN MATIKU HANYA UNTUK ISLAM..
albiruni

SK Pahang Tua

SK Pahang Tua
jqaf

Daily Calendar

Sunday, January 24, 2010

PENYUSUNAN FAIL PANITIA BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

1. MINIT MESYUARAT PANITIA.


2. SURAT MENYURAT DAN PEKELILING


3. MAKLUMAT GURU

3.1 Butir Peribadi.
3.2 Jadual Waktu Peribadi.
3.3 Hasilan BBM
3.4 Rekod Penggunaan BBM
3.5 Senarai Buku Teks
3.6 Senarai Buku Rujukan Guru


4. SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

4.1 Sukatan Pelajaran
4.2 Huraian Sukatan Pelajaran
4.3 Rancangan Pelajaran Tahunan.
- Tahun 1 hingga tahun 6


5. PERANCANGAN PENINGKATAN PANITIA

5.1 Perancangan Jangka Panjang.
5.2 Perancangan Tahun Semasa.
5.3 Perancangan Operasional.


6. PERKEMBANGAN STAF


7. BANK SOALAN

7.1 Soalan Peperiksaan Dalaman.
7.2 Soalan Peperiksaan Awam
7.3 Soalan Latihan


8. ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN / PKSR

8.1 Jadual Peperiksaan.
8.2 Analisis Peperiksaan.
8.3 Post Mortem
8.4 Tindakan Susulan


9. PERSATUAN BAHASA ARAB

9.1 Perancangan Tahunan Persatuan
9.2 Carta Organisasi
9.3 Perlembagaan
9.4 Senarai Ahli
9.5 Rekod Kehadiran Ahli
9.6 Rekod Aktiviti Mingguan


10. LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI

10.1 Laporan setiap aktiviti yang dijalankan.


11. FAIL KEWANGAN

11.1 Anggaran Perbelanjaan Tahunan.
11.2 Senarai Bahan Hendak Dibeli.


12. PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU LATIHAN

12.1 Laporan Pencerapan Guru.
12.2 Laporan Penyemakan Buku Latihan.
Dicatat oleh Mohamed Hafifi Bin Abdul Ghani di 5:02 PM

No comments:

Post a Comment